Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
25.03.2014.
Obavještenje o izmjenama i dopunama Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na jedinstvenu listu reda prvenstva za kupovinu 42 potkrovna stana u naselju Vitkovići čiji...
25.03.2014.
Izmjene i dopune Javnog poziva
21.03.2014.
Obrazac -potkrovni stanovi
12.02.2014.
Javni oglas_Ostvarivanje prava na pomoć po Zakonu o dopunskim pravima branilaca u BPK Goražde za 2014. godinu
19.11.2012.
J A V N I  O G L A S  za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK...
31.10.2012.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obilježja,uređenja mezarja i grobalja
31.10.2012.
Obrazac za prijavu na Javni poziv
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.