Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
JAVNA NABAVKA- PRUZANJE USLUGA PRIJEVOZA VOJNIH INVALIDA I CLANOVA PORODICA SEHIDA/POGINULIH BORACA SA PROSTORA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE U JAVNOM SAOBRACAJU NA REGISTROVANIM OPCINSKIM, KANTONALNIM I MEDJUENTITETSKIM LINIJAMA
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

Eniz HalilovicENIZ HALILOVIĆbachelor sociologije
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.