Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i predstavnik Društva za arhitektonsko projektovanje, trgovinu i usluge „ARING“ d.o.o....
Datum: 29.01.2018.
Još jedan program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog...
Datum: 26.01.2018.
Među prvim programima utroška sredstava koje je Vlada usvojila na svojoj posljednjoj sjednici je i Program...
Datum: 25.01.2018.
Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde i u 2017. godini izdvojilo je značajna sredstva za izgradnju spomen...
Datum: 10.01.2018.
Na gradskom groblju Kolijevke danas je obilježena druga godišnjica od smrti ratnog komandanta Mirsada Dragolja Mene,...
Datum: 21.11.2017.
Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Udruženjem porodica šehida i poginulih boraca,...
Datum: 21.11.2017.
Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde objavilo je Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, dogradnje...
Datum: 13.11.2017.
Krajem 2016. i početkom 2017. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za boračka pitanja započeli...
Datum: 10.11.2017.
Ministar za boračka pitanja Eniz Halilović danas je održao press konferenciju na kojoj je predstavio detalje...
Datum: 24.08.2017.
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

Eniz HalilovicENIZ HALILOVIĆbachelor sociologije
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.